Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

TEAMBUILDING

Når gruppen skal styrkes

AF ORGANISATIONSPSYKOLOG JAN FJORDBAK
TEAMBUILDING - når gruppen skal styrkes
Flere og flere steder organiseres arbejdet i grupper. Det daglige tilrettelæggelse af arbejdet er ikke længere altid noget, lederen alene tager sig af. Det bliver mere selvfølgeligt, at det er medarbejderne, der i fællesskab aftaler disse ting. Det giver mulighed for at benytte alles ressourcer optimalt og sikrer dermed højere effektivitet. Samtidig får den enkelte mere indflydelse og et bedre arbejdsmiljø.
Men de positive effekter kommer ikke af sig selv. De kommer kun, hvis gruppens samarbejde fungerer godt. Derfor bliver det helt afgørende at få samarbejde og kommunikation til at fungere bedst muligt fra start af. Et godt team består af mennesker, hvis evner er spredt på forskellige områder. Heri ligger teamets styrke: At man sammen er meget mere end summen af de enkelte individer. Synergieffekt kaldes det med et fint ord. Men det er faktisk en opgave at få forskelligheden til at blive en styrke og ikke en begrænsning. Når samarbejdet ikke fungerer, vil de naturlige forskelligheder, blive mere og mere irriterende og måske til sidst blokere for dialogen. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats – at investere i samarbejdet. Det er her teambuilding kommer ind.
Teambuilding er et sæt aktiviteter, som iværksættes bevidst med henblik på at hjælpe en gruppe frem til at blive en effektivt samarbejdende enhed. Et sæt ktiviteter, som fremskynder den naturlige modningsproces i en gruppe. Et sæt aktiviteter, som hjælper over faldgruber og hurdler. Teambuilding er specielt relevant ved etablering af nye grupper. Det være sig projektgrupper, produktionsgrupper, ledergrupper eller tværfaglige teams. Teambuilding skal tilrettelægges så det passer til den enkelte gruppes behov. Men følgende elementer vil ofte indgå. Det vil typisk være forløb over 1½-2 dage.
Det kan f.eks. være ”Tegn dit våbenskjold”. Der kan så være fire felter som skal tegnes. 1. Hvad jeg især er god til. 2.Hvad jeg er glad for i mit arbejde 3. Mit forbillede og 4.Hvad jeg gerne vil blive bedre til. Tegningerne præsenteres efter tur. En anden personlig præsentation kan være, at hver deltager medbringer en personlig ting, som de fortæller kort om.
Ledelsen kommer med udspil omkring de overordnede målsætninger, som diskuteres. De mere konkrete mål skal medarbejderne selv producere. En måde at gøre det på er følgende. Alle får 5 røde og 5 gule huskesedler. På de røde skal alle bekymringer for fremtiden skrives ned. På de gule ønsker og forslag til forbedringer. Alle sedlerne præsenteres og sorteres i temaer. Hvert enkelt tema arbejdes igennem og man ender så vidt muligt op med et mål og en konkret handlingsplan for hver af de rejste problemstillinger/ønsker. Det tager forholdsvis lang tid, men så har man også været godt rundt om de fleste spørgsmål af betydning for arbejdspladsen.
Undervejs vil der være indlagt andre aktiviteter. Det kan være ”walk and talk”, hvor man går en tur, mens man drøfter et emne. Det kan være tegning af en vision for gruppen. Det kan være fælles madlavning, sport eller noget helt tredje. Dagene afsluttes med at der indgås aftale om, hvordan der skal følges op og en evaluering af dagene.

Resultater

Som resultat af et par teambuildingsdage, vil deltagerne typisk sige, at de har lært hinanden bedre at kende, og at de har fået afklaret en masse forskellige spørgsmål, som ikke kan nås til hverdag. De siger også, at de har fået en oplevelse af fællesskab, at de nu har en fornemmelse af at arbejde mod et fælles mål, og at der er skabt en godt grundlag for fremover at tage konfliktstof op i tide, så tingene ikke hober sig op. Kort og godt, man har fået et bedre psykisk arbejdsmiljø.
Close Menu