Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

Jan Fjordbak

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1993. Jeg er autoriseret som psykolog og godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Derudover er jeg efteruddannet i kunstterapi ved Institut for kunstterapi.
Jeg har en bred arbejdserfaring. Under min studietid arbejdede jeg sideløbende med forskellige former for socialpædagogisk arbejde, bl.a. med psykisk udviklingshæmmede.
Som nyuddannet psykolog var jeg i 7-8 år arbejdsmiljøkonsulent i BST-systemet. I 2001 blev jeg selvstændig på fuld tid. I mit virke som konsulent har jeg udført opgaver for mange forskellige offentlige og private virksomheder indenfor en række forskellige brancher. Hovedvægten har ligget indenfor det sociale område i amter/regioner og kommuner, men der har også været en del større private produktionsvirksomheder iblandt, samt uddannelses- institutioner og fagforeninger.
I de senere år har undervisning og terapi fyldt stadig mere. Jeg finder det meget tilfredsstillende at hjælpe mennesker på vej med deres personlige og faglige udvikling. Jeg befinder mig især godt i krydsfeltet mellem det arbejdsmæssige og det personlige. Her er masser af udfordringer, men også store potentialer for udvikling.
IDEGRUNDLAG
Mine ledetråde

Det er mit udgangspunkt at mennesker og organisationer bedst udvikles gennem anerkendelse og positive visioner om fremtiden. I menneskeligt samspil skaber man det, man ser efter. Så leder vi efter problemer og begrænsninger, så finder vi problemer og begrænsninger. Leder vi efter ressourcer og muligheder, så finder vi ressourcer og muligheder

Forskellighed opleves ofte som en vanskelighed, en kilde til opslidende konflikter og en forhindring for den fælles udvikling. Rigtigt håndteret er forskellighed derimod en styrke, en uvurderlig ressource, der giver bredde og dynamik og nødvendigt modspil til de lette løsninger. En anerkendende kultur med et positivt syn på forskellighed er et must. Klare aftaler om spilleregler for kommunikationen kan hjælpe på vej.

Læring opstår i mødet med gode udfordrende spørgsmål. Der er ikke noget så tankevækkende som et godt spørgsmål. Derfor arbejder jeg som konsulent ved at stille en passende blanding af støttende og udfordrende spørgsmål og ved at få deltagerne til at stille spørgsmål til sig selv og hinanden. Herved skabes undren, nye muligheder åbner sig, og sammen finder vi nye veje.

Mit udgangspunkt er at alle kan være kreative. Vi skal blot have genskabt vores kreative selvtillid.

Når vi har adgang til vores kreativitet, trives vi bedre og vi opnår bedre resultater.

Vi ser ofte verden for ensidigt gennem den venstre hjernehalvdels rationelle briller. Vores højre hjernehalvdel er mere helhedsorienteret, intuitiv og kreativ. Hvis den kan komme mere med i spillet, bliver det en sjovere proces, og det giver bedre løsninger.

Referencer
Eksempler på udførte opgaver

Personsamtaler med stress- og kriseramte 

Ekstern konsulent for JoblivDanmark/Alectia People 2006-2008. Samtaler med personer ramt af med stress, udbrændthed eller krise. Personerne har fået fra 1½ til 10 timers samtale.

Siden 2015 eksternt tilknyttet CRECEA. Har gennemført mere end 200 samtaleforløb med stress og kriseramte. Fra 1 til 15 timers samtaler.

Individuel terapi 
Individuelle samtaleforløb i egen praksis med en bred vifte af problemstillinger siden 2003. Overvejende stress- og krisereaktioner, men også mere alvorlige tilstande som personlighedsforstyrrelser, misbrug og psykosomatiske lidelser mv.

Projekt musik- og tegneterapi med traumatiserede flygtninge 
1½-årigt projektforløb 2006-2007 15 timer pr. uge med fokus på integration af forskellige former for terapi (musik-, tegne-, krops- og eksistentiel terapi) i behandling af flygtninge med PTSD for Region Sjælland. Hovedaktiviteten var individuel terapi med svært traumatiserede flygtninge. 

Supervision af personale på psykiatrisk botilbud 
2007 – 2009 supervision af ca. 80 medarbejdere fordelt på 6 forskellige teams på psykiatrisk botilbud i Fredensborg Kommune med fokus på kommunikation og samarbejde, stresshåndtering, udarbejdelse af handlingsplaner, formulering af værdier, pårørendesamarbejde, udvikling af tværfagligt samarbejde, samt håndtering af vold og trusler.

Supervisions- og udviklingsforløb for opholdsstedsledere 
I samarbejde med psykolog Grethe Bruun 2003-2007 gennemført 10 dages kursus efterfulgt af et længerevarende supervisionsforløb med gruppe af opholdsstedsledere. Bl.a. med træning i coaching samt brug af narrative og kreative metoder.

Udviklingsforløb for pædagogisk institution i belastet boligkvarter 
Sct. Georgs Gårdens klubber i Roskilde Kommune fra 2005 til 2007 gennemførtes et  udviklingsforløb for personalet med fokus på kommunikation og samarbejde, formulering af værdier med afsæt i historiefortælling og  anerkendende interview internt og eksternt, beskrivelse af eget arbejde, forbedring af psykisk arbejdsmiljø, forholdet mellem private, personlige og professionelle relationer, supervision i forhold til samarbejdsrelationer, forebyggelse af vold samt kriseberedskab.

Arbejdsmiljøprojekt – Projekt Arbejdsglæde 
Udviklingsforløb 2008 – 2010 for personale på Hørhus, et botilbud for psykisk udviklingshæmmede i Region Sjælland. Projektet var helhedsorienteret med fokus på integreret udvikling af arbejdsmiljø og faglighed samt samarbejdet med pårørende. Mange hele kursusdage bl.a. med træning i kollegial supervision og dialogmetoder.

Undervisning for Center for Offentlig Kompetenceudvikling COK 
Fast tilknyttet som underviser på kommunomuddannelsen COK-Sjælland 2002-2018. Fagansvarlig for psykologifagene 2014-2018. Udvikling af og undervisning på følgende fag/moduler:
Psykologi og kommunikation, Psykologi på arbejdspladsen, Konflikthåndtering, Den innovative medarbejder, Social teori, Organisation og samfundsvidenskabelig metode, Voksen pædagogisk grunduddannelse.

Vejleder på afgangsprojekter

Undervisning i organisation, arbejdsmiljø og sundhedsfremme på Professionshøjskolen Metropol 
Fast tilknyttet som ekstern underviser siden 2002-2011 med opgaver på Ergo- og Fysioterapeutuddannelsen samt uddannelse til Diplomingeniør i sundhedsteknologi. Undervisning i emnerne: psykisk arbejdsmiljø og stress, konsulentroller, supervision, organisation, konflikthåndtering mv.

Københavns Universitet (CEKU)
Træning af lægestuderende i kommunikation (svære samtaler) 2011-2015

Gæsteunderviser på efteruddannelser for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
Forelæsninger og workshops på diplom og masteruddannelse i design og designledelse indenfor emnerne designprojektledelse, flow og teori U 2016-2018

Timelærer på Professionshøjskolen Absalon
Fast tilknyttet som ekstern underviser på socialrådgiveruddannelsen fra 2018

Publikationer

"Kridthuset. Evaluering 1988-90. Et alternativt støtte- og aktivitetscenter for yngre pensionister i Søllerød Kommune." Søllerød kommune 1990
Jan Fjordbak Nielsen
"Hvordan en undervisningsopgave blev til konsultation." Artikel i David Campbell (red): "Systemisk konsultation." Socialpædagogisk Bibliotek Munksgaard 1998.
Jan Fjordbak
”Psykologi og kommunikation” 4. udgave Kommuneforlaget 2019
Jan Fjordbak
”Den innovative medarbejder” 2. udgave Kommuneforlaget 2017
Jan Fjordbak Med bidrag af Bent Suhr og Poul Pabian
Close Menu