Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

MINDFULNESS

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en forenklet form for meditation, som kan anvendes til at afhjælpe stress og fremme bevidst nærvær. Mindfulness rummer en vifte af teknikker, metoder og principper, på forskellig vis kan bringes i spil, når man møder psykiske udfordringer. Man kan indlægge små træningsøvelser i sin hverdag for at få mere indre ro og mindske stresssymptomer her-og-nu, men man kan også dyrke mindfulness mere intensivt over længere periode for at op nå mere varige ændringer af sin mentale tilstand.

Mindfulness handler om at træne sin opmærksomhed. Det sker gennem øvelser med fokus på åndedræt, på sanseindtryk, på kropsfornemmelser, på tanker, på medfølelse for blot at nævne de vigtigste. Med god guidning er det ikke svært at komme i gang, men det kræver tålmodighed med sig selv, for bevidstheden er ikke vant til at forblive fokuseret på en ting og tankerne flyver i alle retninger. Med træning bliver man gradvist bedre til at koncentrere sig og fokusere på det, man vælger.

Der er efterhånden omfattende dokumentation for at mindfulness har effekt på en række områder.

Jeg bruger mindfulness i mit arbejde på følgende måde

  1. Jeg bruger mindfulness som metode i stressbehandling. Herunder rådgivning om forskellige øvelser og redskaber såsom apps og cd’er, videoer mv.
  2. Jeg bruger mindfulness- elementer/metoder i undervisning i bl.a. positiv psykologi, stresshåndtering, konflikthåndtering og teori U
  3. Jeg introducerer til brug af mindfulness i arbejdsmæssig sammenhæng. Her er et eksempel på 2 dages introkursus afholdt for kommunalt ansatte:

Mindfulness på arbejdspladsen

TO-DAGES INTRODUKTIONSKURSUS TIL MINDFULNESS

Kursus henvender sig til medarbejdere, der har lyst til at lære og afprøve mindfulness-teknikker til forbedring af personligt nærvær og trivsel – også under vanskelige vilkår.

MÅL

Deltagerne introduceres til mindfulness og præsenteres for en række ideer til konkret omsætning i hverdagen med henblik på større nærvær, bedre læring og mindre stress.

INDHOLD

Kurset giver en kort introduktion til mindfulness som tilstand, teknik og livsfilosofi.

Deltagerne bliver introduceret til de grundlæggende principper i mindfulness:

·         Bevidst nærvær i nuet

·         Se med friske øjne

·         Tålmodighed

·         Ikke-ambition

·         Ikke-dømmende holdning

·         Accept

·         Give slip

Deltagerne får lejlighed til at afprøve en række enkle teknikker, som er direkte omsættelige i dagligdagen. De får sparring på, hvordan mindfulness-principperne kan omsættes i deres dagligdag til glæde for dem selv, deres kolleger og de borgere, de betjener. Det handler om øget nærvær, mere ro og balance, bedre overblik og mindre påvirkelighed overfor pres og stress.

Deltagerne vil også blive introduceret til forskellige muligheder for at bruge mindfulness i forbindelse med innovation og forandringsprocesser på arbejdspladsen. Mindfulness er også et redskab, der kan styrke din evne til at bryde med vanetænkning og den automatiske gentagelse af uhensigtsmæssige handlemønstre.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger eller erfaringer med mindfulness, blot en nysgerrighed og åbenhed overfor at afprøve muligheder i en anderledes tilgang til kompetenceudvikling på jobbet.

Kurset foregår over to hele dage med 14 dage imellem, så der er mulighed for at prøve metoder og træningsopgaver af ind imellem.

Close Menu