Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

ARBEJDSFORMER OG METODER

Arbejds-former

Alle opgaver indledes med en grundig afklaring af ønsker og behov. Herefter aftales arbejdsformen. Det kan f.eks. være:
  • Samtaler
  • Supervision
  • Kurser og temadage
  • Seminarer og workshops
  • Interview- og spørgeskemaundersøgelser
  • Projektarbejde
  • Evaluering

metoder

Jeg har et stort repertoire af metoder til rådighed i mit arbejde som terapeut, konsulent og underviser:. Følg nedenstående links for at se nærmere beskrivelse af nogle af de metoder, jeg anvender:  

Close Menu