Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

KUNSTTERAPI

AF PSYKOLOG JAN FJORDBAK
KUNSTTERAPI
  • Personlig udvikling gennem kreative udtryk
  • Aktivering af ubevidste ressourcer
  • Kunstnerisk udfoldelse som afsæt for terapeutiske processer

Hvad er kunstterapi?

Symboler, farver, former, streger og strøg, komposition er et sprog vi spontant kan udtrykke os i. Faktisk kan vi slet ikke lade være med at vise hvem vi er, når vi arbejder kreativt. I kunstterapien bruges udtrykket som element i en terapeutisk proces. Kunstterapi adskiller sig fra andre former for psykoterapi, derved at der er et tredje element med, nemlig det kunstneriske produkt, billedet. Billedudtrykket giver de følelsesmæssige problemstillinger mulighed for at komme til syne på en ny måde, og åbner dermed nye muligheder for bearbejdning i et andet sprog. Det symbolske sprog. Kunstterapi kan udøves individuelt eller i grupper. Der arbejdes med forskellige materialer og metoder: tegning, maling, ler, kropsudtryk, samtale kombineret i forskellige enkeltøvelser og forløb. Deltagelse kræver ingen særlig forudsætninger indenfor tegning og maling blot en interesse i at arbejde med sig selv gennem det kreative udtryk.

Kreative udtryk som element i samtaler

De kunstterapeutiske metoder kan anvendes som delelementer i samtaleforløb. Metoderne, som typisk vil være tegning, maleri eller collage, vil så fungere som en hjemmeopgave, hvor vi i den efterfølgende samtale udforsker resultatet. Billedsproget kan bygge bro til det ubevidste og dermed på en enkel og effektiv metode skabe indsigt og åbne for forandring på et dybere plan.

I forbindelse med bl.a. stresstilstande kan selve den kreative proces også have en helende funktion. Den kreative fordybelse i tegne- eller maleprocessen virker i sig selv afstressende.

kunstterapi hos psykolog Jan Fjordbak i Mørkøv
Close Menu