Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

DE SEKS TÆNKEHATTE

De seks tænkehatte

En metode til udvikling af tænkning og kommunikation i organisationer

AF Jan Fjordbak

En metode til udvikling af tænkning og kommunikation i organisationer

Metodens idé er at lære deltagerne at styre deres tænkning. Grundideen er, at tænkning kan foregå på seks forskellige måder – at der er seks væsensforskellige baner, man kan tænke i. Hver af disse tænkemåder beskrives metaforisk ved farven på en hat. Det betyder, at man kan markere, hvilken type af tænkning man udøver ved at tage en bestemt farve hat på. Hvis deltagerne er med på ideen kan man omvendt styre deres tænkning ved at give dem en bestemt hat på. Pointen ved at bruge hatten som metafor og ikke f.eks. en tænkeboks, er at man kan kommunikere, mens man har sin hat på og man kan skifte mere fleksibelt. Tænkning skal ikke forstås som grubleri, men snarere som betegnelse for den måde, hvorpå vi forholder os til vore omgivelser og selv, når vi er ved bevidsthed. De Bono opererer med seks typer af tænkning:

Alle typer af tænkning er nyttige. Ved at behandle en sag systematisk udfra hver af disse seks perspektiver vil opnås en væsentlig forbedring i indsigt og overblik over sagen, end ved benyttelse af mere sædvanlige tankebaner. I praksis kan man således bruge de seks hatte som faser i et forløb, der gennemføres med nogenlunde lige megen tid til hver. Alle typer af tænkning er nyttige. Ved at behandle en sag systematisk udfra hver af disse seks perspektiver vil opnås en væsentlig forbedring i indsigt og overblik over sagen, end ved benyttelse af mere sædvanlige tankebaner. I praksis kan man således bruge de seks hatte som faser i et forløb, der gennemføres med nogenlunde lige megen tid til hver.

Styrker
Metoden er velegnet til at skab en fælles referenceramme omkring kommunikation. Det kan være i nyetablerede organisationer, eller i miljøer, hvor der er tendens til polarisering eller uklar kommunikation.
Metoden er nem at administrere, fordi de enkelte faser i forløbet er synlige for alle
Metoden er sjov, fordi den er anderledes, og samtidig sikrer, at man kommer rundt om det hele.
Metoden kan bruges både til udvikling af visioner og til konkret problemløsning. Den kan anvendes af enkeltpersoner som af grupper.

Faldgruber
Hvis der ikke er et afgrænset tema, kan der komme uoverskuelig mange informationer frem, som kræver meget efterbearbejdning.

Anbefalinger

I praksis er det en vældig god idé, at man rent fysisk har nogle tænkehatte. Det kan f.eks. være kasketter i de rigtige farver og helst én til hver af hver farve. Man kan veksle mellem forskellige arbejdsformer under de forskellige hatte. Metoden kan bruges i forløb af en times varighed eller over flere dage. En god måde at starte på er ved at bruge en hel dag, så man får tankegangen godt indøvet.

Referencer

For uddybning af metoden se Edward De Bonos bog “Six Thinking Hats”. Du kan også lægge vejen forbi Edward de Bonos officielle hjemmeside på www.edwddebono.com. Her er en masse spændende ting og links til den videre surfing.

Af arbejdspsykolog Jan Fjordbak
Uddybende om metoden “De seks tænkehatte”
Metoden udmærker sig først og fremmest ved at være enkel og lige til at gå til. Ideen er, at vores tænkning til daglig følger nogle bestemte baner, som vi ikke er bevidste om. Ved at skelne mellem seks forskellige måder at tænke på og knytte hver af disse måder til en bestemt farve hat, så får man et simpelt redskab til at forbedre sin tænkning. For at synliggøre de forskellige måder at tænke på, er det vigtigt, at man rent faktisk tager hat eller kasket på med den farve, som svarer til den aktuelle tænkemåde. Spillereglerne er simple: Hattens farve markerer, at man skal bestræbe sig på at tænke på én bestemt måde.
Metoden sikrer, at det valgte tema bliver belyst fra seks forskellige synsvinkler: – en faktuel (hvid hat), en følelsesmæssig/intuitiv (rød hat), en positiv konstruktiv (gul hat) – en kritisk analytisk (sort hat) – en kreativ (grøn hat) og en samlet vurdering (blå hat). Herved sikres at den menneskelige hjernes evne til forskellige former for tænkning alle kommer til deres ret. Det betyder også, at en gruppes ressourcer kan udnyttes optimalt.
I det praktiske forløb vil det oftest være hensigtsmæssigt at følge en bestemt plan for skift af kasketter. Det er vigtigt, at alle har samme farve kasket på i de forskellige faser, så alle trækker i samme retning samtidig. Det styrker fællesskabsfølelsen og giver et bedre samlet resultat.
Metoden bryder man med de fastlåste roller, man ofte ser i arbejdsgrupper. Én er altid optimistisk, anden kritiserer alt sønder og sammen, og en tredje forholder sig altid følelsesmæssig til tingene. Nu skal alle prøve de forskellige positioner – og forlade dem igen. Det betyder også, at den evigt brokkende person kan få luft og plads (under den røde og den sorte hat), men til gengæld ikke får lov til at lade negativismen præge de øvrige faser.
Den tydelige markering i form af hatten, betyder at man tvinges til at blive bevidst om sin egen tænkemåde. Hvis man ikke selv er opmærksom, kan man være sikker på at få hjælp. Hvis der f.eks. under den gule hat kommer negative ytringer, skal der brydes ind: “Hov, gem lige det til den sorte hat!”.
Sidst – men ikke mindst – skal det fremhæves, at metoden er morsom at arbejde med. Via kasketterne tilføjes en legende dimension, og man får et nyt fælles sprog, som man kan lave sjov med.
Metoden kan bruges på forskellig vis. Den er god til visionsseminarer, hvor man skal finde fælles mål, men den kan også bruges til problemløsning i hverdagen, eller som ramme om sagsmøder.

Eksempel på et dagsforløb med "De seks tænkehatte"

Oplæg om metoden 15 min. Alle skal have samme farve kasket på under de enkelte seancer:

Hvid hat:
gruppearbejde 30 min i 5 grupper 30 min opsamling i plenum – Alle relevante facts på flipover, så der bliver et tydeligt fælles udgangspunkt.

Rød hat:
gruppearbejde 30 min i 4 nye grupper 15 min opsamling i plenum – Her bliver givet plads umiddelbare reaktioner og følelser omkring temaet.

Gul hat:
gruppearbejde 30 min i 4 nye grupper opsamling i 30 min i plenum. Her skal visionerne luftes og en masse gode ideer og praktiske forslag frem i lyset.

Sort hat:
10 min. forberedelse i makkerpar. I plenum fremlægger man sin makkers “sorte punkter” – hvad er man skeptisk overfor?

Grøn hat:
5 min. forberedelse med sidemanden. 30 min plenum i runder med fremlæggelse af kreative ideer til at sikre indfrielse af de positive forventninger.

Blå hat:
De sidste 45 min. opsamling i plenum, aftale om videre forløb og evaluering af dagen.

Close Menu