Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

Psykolog Jan Fjordbak

Jeg tilbyder terapi, coaching, supervision og konsulentbistand
til 
håndtering af stress, kriser, konflikter, forandring og innovation

Individuelle samtaler

Krisehjælp, psykologisk rådgivning, terapi og coaching

Kreative læreprocesser

Kunstterapi, kreativitetstræning og innovationsforløb

Inspirationsmøder og temadage

Workshops med brug af kreative metoder

Teambuilding og facilitering

Aktiviteter og dialoger. der styrker fællesskab og handlekraft

Kurser og udviklingsforløb

Kompetenceudvikling gennem undervisning, træning og supervision

Uddannelse og formidling

Design af undervisning- forløb, metoder og lærebøger

Søger du en psykolog i nærheden af Holbæk? Så er du på rette vej. Som privatpraktiserende psykolog med mere end 25 års erfaring har jeg mange forskellige kompetencer, og der er derfor gode chancer for at jeg kan hjælpe dig med den udfordring, du står over for.

Jeg tilbyder hjælp i form af individuelle samtaler, hvis du fx er gået ned med stress, er i krise, fordi du har lidt et alvorligt tab, døjer med lavt selvværd, er ved at blive skilt eller bare har et ønske om personlig udvikling. Samtalerne kan have karakter af krisehjælp, psykologisk rådgivning psykoterapi eller coaching, alt efter dine behov og ønsker. Det starter vi med at finde ud af.

I samtalerne benytter jeg forskellige metoder og tilgange. Jeg henter inspiration i forskellige retninger som kognitiv og metakognitiv terapi, eksistentiel og psykodynamisk tilgang, samt systemisk og narrativ terapi/konsultation. Derudover inddrager jeg mere kreative metoder og trækker på min organisatoriske erfaring, når det relevant.

Jeg er uddannet cand.psych. autoriseret og godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.  Jeg er bl.a. efteruddannet i systemisk konsultation og kunstterapi og har undervist på mange forskellige uddannelser i emner som fx kommunikation og samarbejde, konflikthåndtering, personligt lederskab og innovation. Jeg er også forfatter til to lærebøger. 

Close Menu