Janfjordbak

FJORDBAK

UDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

Psykolog Jan Fjordbak

Jeg tilbyder terapi, coaching, supervision og konsulentbistand
til 
håndtering af stress, kriser, konflikter, forandring og innovation

Individuelle samtaler

Krisehjælp, psykologisk rådgivning, terapi og coaching

Kreative læreprocesser

Kunstterapi, kreativitetstræning og innovationsforløb

Inspirationsmøder og temadage

Workshops med brug af kreative metoder

Teambuilding og facilitering

Aktiviteter og dialoger. der styrker fællesskab og handlekraft

Kurser og udviklingsforløb

Kompetenceudvikling gennem undervisning, træning og supervision

Uddannelse og formidling

Design af undervisning- forløb, metoder og lærebøger

Close Menu