DE SEKS TÆNKEHATTE
Seks tænkehatte


De seks tænkehatte

En metode til udvikling af tænkning og kommunikation i organisationer

Beskrivelse

Metodens idé er at lære deltagerne at styre deres tænkning. Grundideen er, at tænkning kan foregå på seks forskellige måder - at der er seks væsensforskellige baner, man kan tænke i. Hver af disse tænkemåder beskrives metaforisk ved farven på en hat. Det betyder, at man kan markere, hvilken type af tænkning man udøver ved at tage en bestemt farve hat på. Hvis deltagerne er med på ideen kan man omvendt styre deres tænkning ved at give dem en bestemt hat på. Pointen ved at bruge hatten som metafor og ikke f.eks. en tænkeboks, er at man kan kommunikere, mens man har sin hat på og man kan skifte mere fleksibelt. Tænkning skal ikke forstås som grubleri, men snarere som betegnelse for den måde, hvorpå vi forholder os til vore omgivelser og selv, når vi er ved bevidsthed. De Bono opererer med seks typer af tænkning:
Overblik over de seks tænkehatte
Alle typer af tænkning er nyttige. Ved at behandle en sag systematisk udfra hver af disse seks perspektiver vil opnås en væsentlig forbedring i indsigt og overblik over sagen, end ved benyttelse af mere sædvanlige tankebaner. I praksis kan man således bruge de seks hatte som faser i et forløb, der gennemføres med nogenlunde lige megen tid til hver.

Styrker

Metoden er velegnet til at skab en fælles referenceramme omkring kommunikation. Det kan være i nyetablerede organisationer, eller i miljøer, hvor der er tendens til polarisering eller uklar kommunikation.

Metoden er nem at administrere, fordi de enkelte faser i forløbet er synlige for alle

Metoden er sjov, fordi den er anderledes, og samtidig sikrer, at man kommer rundt om det hele.

Metoden kan bruges både til udvikling af visioner og til konkret problemløsning. Den kan anvendes af enkeltpersoner som af grupper.

Faldgruber

Hvis der ikke er et afgrænset tema, kan der komme uoverskuelig mange informationer frem, som kræver meget efterbearbejdning.

Anbefalinger

Gode råd om brug af de seks tænkehatte
I praksis er det en vældig god idé, at man rent fysisk har nogle tænkehatte. Det kan f.eks. være kasketter i de rigtige farver og helst én til hver af hver farve.

Man kan veksle mellem forskellige arbejdsformer under de forskellige hatte.

Metoden kan bruges i forløb af en times varighed eller over flere dage. En god måde at starte på er ved at bruge en hel dag, så man får tankegangen godt indøvet.

Billede af Edward de BonoReferencer

For uddybning af metoden se Edward De Bonos bog “Six Thinking Hats”. Der findes også tusindvis af referencer til Edward de Bono på internettet. Start med at lægge vejen forbi Edward de Bonos officielle hjemmeside på www.edwdebono.com. Her er en masse spændende ting og links til den videre surfing.
Se også Mette Amtoft og Vibe Strøiers artikel “Brug af metaforer i organisationsudvikling” i Fokus på familien nr. 2 1996.

Nytænkning med farvede kasketter.

Et eksempel på praktisk anvendelse af de seks tænkehatte.

Af arbejdspsykolog Jan Fjordbak

Den 1 juli i år flyttede den første beboer ind på den splinternye plejehjem på Ugandavej i Tårnby. Plejehjemmet skal rumme 18 beboere, og der er ansat 28 personer til at varetage de mange funktioner omkring beboerne. For at sikre en god start blev der afholdt fælles aktiviteter for hele personalegruppen de første 3 dage. En af disse dage stod BST Miljøservice for. Det var en slags visionsseminar. Kernespørgsmålet var, hvordan skal vi i fællesskab opbygge en ny organisation? Fra BST deltog to psykologer, idet BST Miljøservices faste psykolog Kamma Nordhuus blev her bistået af Jan Fjordbak fra Vestegnens BST-Center.

Der var sat en hel dag af til forløbet og der deltog ca. 25 personaler med alle plejehjemmets forskellige faggrupper repræsenteret. Som ramme for dagen blev der arbejdet med en metode med det mystiske navn “De seks tænkehatte”. BST havde medbragt forskelligt farvede kasketter til alle deltagerne. Hver farve symboliserede en bestemt måde at tænke på, som man så skulle holde sig til, når man havde den kasket på.
En pointe er f.eks., at man skal skelne facts fra følelser. Begge dele er vigtige på hver sin måde, men det er en fordel, at det bliver tydeligt, hvad der er hvad. Derfor tager man en hvid hat på, når man fremlægger facts, og en rød hat, når det er en følelse eller fornemmelse, man ønsker at formidle.

Dagens forløb bestod således af seks trin med hver sin type af tænkning. Der blev vekslet mellem arbejde i forskellige grupper, makkerpar og plenum undervejs, så flest muligt lærte hinanden at kende i løbet af dagen.

Først fik alle hvide kasketter på, så alle relevante facts blev synlige for alle. Dernæst var det følelser og fornemmelser det gjaldt under den røde kasket. Glæde og forventningsfuldhed fyldte mest her.

Under den gule kasket blev visionerne luftet og en masse gode ideer og praktiske forslag kom frem i lyset. Det var slående, at man ville det samme.

Under den sorte kasket skulle man finde sin skepsis frem. De fleste havde svært ved at skulle være negative, men der kom alligevel kritikpunkter frem omkring fejl og mangler ved bygningerne, og en frygt for at alle de gode intentioner måske ikke kunne indfries.

Herefter kom de grønne kasketter i brug til kreativ tænkning omkring, hvordan man skulle sikre at de mange positive forventninger ikke blev skuffet. Igen var der et væld af gode ideer, f.eks. om hvordan der kunne skaffes penge til at købe en bus for.

Dagen sluttede med blå kasketter - et samlet overblik over processen og aftale om videre forløb. Ledelsen ville systematisere de utrolig mange ting der var sat ord på og komme med  oplæg om det videre arbejde på førstkommende personalemøde.

Evalueringen af dagen var yderst positiv. Det havde været sjovt, havde lært hinanden bedre at kende og fået luft for både forventninger og frustrationer. Man så også muligheder for at benytte metoden fremover.


Uddybende om metoden “De seks tænkehatte”.

Af arbejdspsykolog Jan Fjordbak

“De seks tænkehatte” er en metode udviklet af Dr. Edward de Bono, en engelsk professor, der har viet sit liv til at udforske den menneskelige tænkning. Han har udviklet en række redskaber til at styrke kreativ tænkning, og “De seks tænkehatte” er et af dem.

Enkel og lige til.

Metoden udmærker sig først og fremmest ved at være enkel og lige til at gå til. Ideen er, at vores tænkning til daglig følger nogle bestemte baner, som vi ikke er bevidste om. Ved at skelne mellem seks forskellige måder at tænke på og knytte hver af disse måder til en bestemt farve hat, så får man et simpelt redskab til at forbedre sin tænkning. For at synliggøre de forskellige måder at tænke på, er det vigtigt, at man rent faktisk tager hat eller kasket på med den farve, som svarer til den aktuelle tænkemåde. Spillereglerne er simple: Hattens farve markerer, at man skal bestræbe sig på at tænke på én bestemt måde.

Alle synsvinkler er lige vigtige

Metoden sikrer, at det valgte tema bliver belyst fra seks forskellige synsvinkler: - en faktuel (hvid hat), en følelsesmæssig/intuitiv (rød hat), en positiv konstruktiv (gul hat) - en kritisk analytisk (sort hat) - en kreativ (grøn hat) og en samlet vurdering (blå hat). Herved sikres at den menneskelige hjernes evne til forskellige former for tænkning alle kommer til deres ret. Det betyder også, at en gruppes ressourcer kan udnyttes optimalt.

Synkronisering af tænkning.

I det praktiske forløb vil det oftest være hensigtsmæssigt at følge en bestemt plan for skift af kasketter. Det er vigtigt, at alle har samme farve kasket på i de forskellige faser, så alle trækker i samme retning samtidig. Det styrker fællesskabsfølelsen og giver et bedre samlet resultat.

Bryder fastlåste mønstre.

Metoden bryder man med de fastlåste roller, man ofte ser i arbejdsgrupper. Én er altid optimistisk, anden kritiserer alt sønder og sammen, og en tredje forholder sig altid følelsesmæssig til tingene. Nu skal alle prøve de forskellige positioner - og forlade dem igen.
Det betyder også, at den evigt brokkende person kan få luft og plads (under den røde og den sorte hat), men til gengæld ikke får lov til at lade negativismen præge de øvrige faser.

For mange hatteOpmærksom på egen tænkning

Den tydelige markering i form af hatten, betyder at man tvinges til at blive bevidst om sin egen tænkemåde. Hvis man ikke selv er opmærksom, kan man være sikker på at få hjælp. Hvis der f.eks. under den gule hat  kommer negative ytringer, skal der brydes ind: “Hov, gem lige det til den sorte hat!”.

Sjov og spændende form

Sidst - men ikke mindst - skal det fremhæves, at metoden er morsom at arbejde med. Via kasketterne tilføjes en legende dimension, og man får et nyt fælles sprog, som man kan lave sjov med.

Kan bruges til daglig

Metoden kan bruges på forskellig vis. Den er god til visionsseminarer, hvor man skal finde fælles mål, men den kan også bruges til problemløsning i hverdagen, eller som ramme om sagsmøder.

Eksempel på et dagsforløb med "De seks tænkehatte"

Oplæg om metoden 15 min. Alle skal have samme farve kasket på under de enkelte seancer:

Hvid hat:
gruppearbejde 30 min i 5 grupper 30 min opsamling i plenum - Alle relevante facts på flipover, så der bliver et tydeligt fælles udgangspunkt.

Rød hat:
gruppearbejde 30 min i 4 nye grupper 15 min opsamling i plenum - Her bliver givet plads umiddelbare reaktioner og følelser omkring temaet.

Gul hat:
gruppearbejde 30 min i 4 nye grupper opsamling i 30 min i plenum. Her skal visionerne luftes og en masse gode ideer og praktiske forslag frem i lyset.

Sort hat:
10 min. forberedelse i makkerpar. I plenum fremlægger man sin makkers “sorte punkter” - hvad er man skeptisk overfor?

Grøn hat:
5 min. forberedelse med sidemanden. 30 min plenum i runder med fremlæggelse af kreative ideer til at sikre indfrielse af de positive forventninger.

Blå hat:
De sidste 45 min. opsamling i plenum, aftale om videre forløb og evaluering af dagen.
 


TilbageTil topFrem
beats by dre cheap history of jordan 6s louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet history of jordan 6s jordan 6 sport blue louis vuitton outlet cheap air jordan shoes louis vuitton outlet louis vuitton outlet Lebron 11 michael kors outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet jordan 3 sport blue jordan 3 sport blue louis vuitton outlet beats by dre cheap jordan 6 history of jordan legend blue 11s cheap jordans kate spade outlet cheap jordans Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of jordan cheap jordans beats by dre outlet lebron 12 new jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 6s jordan 6 sport blue history of jordan 6s Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of Jordan