BRUG AF METAFORER 
Farver

Tegn din arbejdsplads - en øvelse med brug af kreativ billeddannelse til udvikling af kommunikation og samarbejde

Beskrivelse

Deltagerne stimuleres til at skabe og dele billeder/metaforer om deres indbyrdes relationer på arbejdspladsen. Disse billeder skal omsættes til tegninger, som fremlægges for de øvrige og bearbejdes under en konsulents ledelse.

Metoden består af 3 trin:

1. Kreativ billeddannelse
-   Instruktion og individuel billeddannelse i plenum
-   Fælles tegning i grupper

2. Fernisering
-   Hver gruppe fremlægger deres tegning.
-   De øvrige deltagere og konsulent stiller spørgsmål og kommer med associationer og refleksioner

3. Opstilling af temaer til videre bearbejdning

Styrker

Et billede kan sige mere end 100 ord. Problemstillinger kan blive meget vedkommende og synlige ved en visuel afbildning. Endvidere rummer billeder mulighed for mange betydningslag og for tilsvarende mange fortolkninger. Den metaforiske arbejdsform tilbyder således et alternativt sprog til formulering af såvel problemer, målsætninger og handlemuligheder.

Metoden er aktiverende og inviterer til brug af deltagernes kreative sider. Kreativ billeddannelse sker ved brug af intuition, fornemmelser, fantasier mv., så både højre og venstre hjernehalvdel aktiveres. Kreativiteten kan udfoldes både i billeddannelsen og tegneprocessen, men også i tolkning og perspektivering af tegningerne. Herved opnås en sjov og legende indgang til at tale om noget, der ellers ofte er svært at få hul på. Den giver også konsulenten mulighed for at intervenere effektfuldt med associationer og refleksioner på en ufarlig måde.

Metoden har især sin styrke i situationer, hvor en deltagerkreds rummer store indbyrdes forskelle i syn på problemstillinger. Særligt forskellige afdelingers eller organisatoriske niveauers syn på hinanden kan tydeliggøres på en konstruktiv måde gennem tegninger og efterfølgende refleksioner.

Faldgruber

Hvis der er stor utryghed i gruppen, kan tegningerne blive for konkrete og kedelige. Nogen mener ikke selv, at de kan tegne, og kan trække sig fra den fælles tegneproces. Mennesker, som ikke er visuelt orienterede kan have svært ved at danne billeder. Men ved en gruppestørrelse på 4-5 personer, er der som regel nogen der kan trække de andre med.

Ved ferniseringen kan det være svært at vurdere, hvor meget plads man skal give en spontan opstået diskussion. Er det et lille tema, som kan gøres færdig straks, eller er det et stort tema, som skal på som selvstændigt punkt i det efterfølgende forløb? Her er det vigtigt med god tid til bearbejdning af de temaer, som kommer op. En hel dag vil ofte være nødvendig.

Selve bearbejdningsformen er ikke indbygget i øvelsen, så der skal konsulenten have et repertoire at trække på. Det kan f.eks. være uddybende interviews med reflekterende teams, efterfulgt af plenumdrøftelse med udarbejdelse af handlingsplaner.

Anbefalinger

Tegnegrupperne skal sammensættes, så de enkelte grupper bliver så homogene som muligt, og forskellen mellem grupperne bliver så stor som muligt. Fire næsten ens tegninger tilfører ikke organisationen nær så meget som fire meget forskellige tegninger vil gøre.

Instruktionen til øvelsen er meget afgørende. Derfor følger her et helt konkret forslag til instruktion:

“Om lidt skal I gå ud i grupper svarende til de enheder, I til daglig arbejder i. Ledelsen er en gruppe for sig. Hver gruppe skal lave en tegning af, hvordan I ser jeres indbyrdes relationer her på jeres arbejdsplads. I skal forsøge at tænke kreativt og må meget gerne lave et fantasifuldt billede. Det kan f.eks. være, at I ser jer selv som et velfungerende håndboldhold - med velfungerende samspil og effektive scoringer. Det kan også være I ser jer som et solsystem med isolerede planeter, der alle følger sin egen bane og er helt uden indbyrdes kommunikations-forbindelser. Det kan også være I ser jer som en frodig have fuld af eksotiske planter, som bliver gødet og passet, så de trives optimalt. Men prøv selv at mærk efter, hvordan I egentlig ser jeres indbyrdes relationer. Så sæt jer godt tilrette i stolen, ryst skuldrene lidt, prøv at slappe helt af. Luk evt. øjnene og prøv at find jeres eget billede. (1 minuts stilhed) Luk nu blot øjnene op, og gå så ud I jeres grupper og tag en runde, hvor I hører alles billeder. Prøv derefter at finde frem til et fælles billede, og tegn så det. Lad jer endelig inspirere af hinanden, så I sammen udbygger det fælles billede. Og det er ikke det kunstneriske udtryk der tæller, så alle kan være med. Vi ses igen om 30 minutter.”

Derefter hænges tegningerne op en ad gangen. Gruppen får lov til at præsentere deres tegning, hvorefter de øvrige inviteres til at stille spørgsmål eller komme med associationer. Der kan opstå dialog mellem gruppen og de øvrige, som med fordel kan gives en del plads. Processen gentages med de øvrige grupper. 15-20 minutter pr. gruppe.

Imaginization - bogomslag Referencer

For inspiration til brug af metaforer i konsulentarbejde, lederudvikling, teambuilding m.m., se Gareth Morgans bog “Imaginization - the Art of Creative Management” Sage Publications 1993. Se også Morgans hjemmeside på http://www.imaginiz.com. Her finder du uddrag og billeder fra bogen, artikler mv. Absolut et besøg værd.
 


TilbageTil topFremcheap air jordans retro jordans for sale michael kors outlet michael kors outlet sport blue 6s Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap beats by dre outlet jordan 6 history of Jordan lululemon outlet sport blue 3s foamposites for sale foamposites louis vuitton outlet louis vuitton outlet lebron 11 louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet cheap jordan shoes sport blue 3s louis vuitton outlet foamposites for sale louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet kate spade diaper bag