BEDRE KOMMUNIKATION - nYTTIGE REDSKABER

af organisationspsykolog Jan Fjordbak


Nødbremsen

Nødbremsen er et redskab til at gribe ind og gøre noget andet, hvis noget i kommunikationen går skævt.

Alle kan trække i nødbremsen, hvis de pludselig mærker, at man taler forbi hinanden, misforstår hinanden, eller hvis man oplever, at der er uudtalte ubehagelige følelser på spil.

At trække i nødbremsen indebærer, at alle de tilstedeværende øjeblikkeligt suspenderer det aktuelle emne, der blev talt om, og i stedet i fællesskab ser på, hvad der sker i kommunikationen mellem deltagerne. Man kan også sige, at man går fra at tale indhold til at se på processen. Her kan anvendes redskaber som girafsprog og slutningsstigen, som hjælp til at få sat ord på det, der ligger under det, som umiddelbart bliver sagt.

Det er vigtigt, at hver enkelt får lov til at komme til orde (tag en runde, hvis I er mere end to til stede). Når der er nået en fælles forståelse omkring, hvad der skete, kan man vende tilbage til indholdet.
 

Bakspejlet

Bakspejlet er et redskab til at tage situationer op, hvor kommunikationen er gået skævt, for at lære af dem. Sommetider får man ikke trukket i nødbremsen, fordi man først bagefter bliver klar over, at noget gik galt, eller fordi praktiske forhold (tid, sted, andre tilstedeværende) forhindrer, at man straks får det snakket igennem. Her kan ”Bakspejlet” være en fælles referenceramme som legitimerer, at man tager ting op efterfølgende.

Den praktiske fremgangsmåde svarer til ”Nødbremsen”, men med mulighed for højere grad af fokus på, hvad man kan lære af situationen, som en form for evaluering. Her bliver den tidsmæssige afstand en fordel, fordi den tillader dels en større følelsesmæssig distance og et blik på effekterne af forskellige former for kommunikation. Igen vil Girafsprog og Slutningsstigen være nyttige redskaber, men derudover vil spørgsmål om den enkeltes læring af forløbet være relevante at få stillet og besvaret.
 

Girafsprog

Girafsprog er et redskab, der kan være nyttigt i forbindelse med konflikter. Der skelnes mellem ulvesprog, som er konfliktskabende og girafsprog, som er konfliktforebyggende:

GIRAFSPROG

  Observationer

  Følelser

  Behov

  Anmodning

 

ULVESPROG

  Vurderinger

  Domme

  Analyser

  Kritik

  Krav


Girafsprog kaldes også for empatisk kommunikation eller hjertets sprog. Giraffen er valgt som metafor, fordi den er det landdyr, der har det største hjerte.

Girafsprog er både et sprog, man kan bestræbe sig på at tale, men ikke mindst et sprog, man skal prøve at lytte efter (dvs. selv oversætte til) som modtager af et budskab.

Kort sagt handler det om at være konkret i sine observationer, give udtryk for sine følelser og behov, og fremsætte sine ønsker til fremtiden som anmodninger. 

Samtidig bør man undgå at fremsætte vurderinger og kritik af den anden.
 

Girafsproget er udviklet af Marshall B. Rosenberg og beskrevet i bogen "Ikkevoldelig kommunikation: "girafsprog"" Borgens Bogklub 1999. Se også Center for Nonviolent Communications hjemmeside på: www.cnvc.org.
Nonviolent Communication link

Slutningsstigen

Slutningsstigen er et redskab, der kan være en hjælp til at komme bagom de uenigheder, der optræder i forbindelse med mindre konflikter. Udfordringen er her at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til både til ens egne meninger og til de andres meninger.

Følgende spørgsmål kan lede på vej:
Hvorfor mener jeg egentlig det, jeg mener?
Er det en fast overbevisning, som egentlig ikke har noget med den konkrete situation at gøre?
Er det fordi jeg har gjort mig nogle bestemte antagelser (som måske kan diskuteres)?
Er det fordi jeg har tillagt nogle bestemte hændelser en bestemt mening?
Eller er det fordi jeg har valgt nogle bestemte begrænsede data (observationer)?
Og hvilke konkrete observationer har jeg egentlig lagt til grund?
Og kunne man evt. have konkluderet anderledes, når man ser på alle disse aspekter?

Ideelt set burde vi omhyggeligt overveje hver enkelt trin på stigen, inden vi træffer en beslutning, dvs. starte med det nederste trin og langsomt bevæge sig et skridt opad. Men sådan foregår det ikke til daglig. Hjernen har automatiseret sine slutninger, så vi hurtigt og effektivt kan bedømme situationer. Men hermed er der jo også risiko for, at der sker kortslutninger: At man for hurtigt får lagt sig fast på en bestemt opfattelse af en situation og for hurtigt lukker af for andre tolkninger og dermed også for andres meninger.

Ved hjælp af stigen kan man trin for trin bevæge sig ned i sine egne begrundelser og undersøge om de holder, eller om der kunne være andre måder at se det på.

Da det kan være svært at undersøge sine egne forudsætninger, er det en hjælp, hvis en anden hjælper på vej med nysgerrige spørgsmål, der åbner for refleksion. Desuden vil det tage noget tid at komme til klarhed over disse normalt ubevidste processer.

Arbejdet med stigen behøver imidlertid ikke foregå så systematisk. Det er mere tankegangen: At man skal finde bagom de umiddelbare uenigheder ved at åbne for refleksion over egne fordomme og forhastede slutninger (kortslutninger). Og hele tiden gå fra generaliseringer og strid om overbevisninger til undersøgelse af den konkrete situation.
Slutningsstigen er beskrevet af Rick Ross: "The Ladder of Inference" i Peter Senge m.fl:. The Fifth Discipline Fieldbook. Se mere på www.fieldbook.com.
The Fifth Discipline Fieldbook link


TilbageTil topFremnike kd vii sport blue 3s louis vuitton outlet Lebron 11 kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet kate spade outlet beats by dre cheap legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s retro jordans for sale history of jordan 6s cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet jordans for sale Louis Vuitton Outlet michael kors outlet jordan 6 history of Jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans jordan 11 concord new jordans lebron 12 beats by dre outlet jordan 6 history of jordan coach outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet