BAGGRUND
 

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1993. Jeg er autoriseret som psykolog og godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Derudover er jeg efteruddannet i kunstterapi ved Institut for kunstterapi.

Gennem mit virke som psykolog har jeg udført opgaver for mange forskellige offentlige og private virksomheder indenfor en række forskellige brancher. Hovedvægten har ligget indenfor det sociale område i amter og kommuner, men der har også været en del større private produktionsvirksomheder i blandt, samt uddannelses- institutioner og fagforeninger. I de senere år har undervisning og terapi fyldt stadig mere.

Jan Fjordbak

Referencer

eksempler på udførte opgaver
 

TERAPI

Personsamtaler med stress- og kriseramte
Ekstern konsulent for JoblivDanmark/Alectia People. okt. 2006 - maj 2008. Udførelse af personsamtaler med 20 personer ramt af med stress, udbrændthed eller krise. Der var fortrinsvis tale om ansatte på hovedstadens hospitaler og Københavns Universitet. Personerne har fået fra 1½ til 10 timers samtale.

Individuel terapi
20 individuelle samtaleforløb i egen praksis med en bred vifte af problemstillinger siden 2003. Overvejende stress- og krisereaktioner, men også mere alvorlige tilstande som personlighedsforstyrrelser, misbrug og psykosomatiske lidelser mv. Personerne har typisk fået fra 4-6 samtaler, en enkelt over 30 samtaler.

Projekt musik- og tegneterapi med traumatiserede flygtninge
1½-årigt projektforløb 2006-2007 15 timer pr. uge med fokus på integration af forskellige former for terapi (musik-, tegne-, krops- og eksistentiel terapi) i behandling af flygtninge med PTSD for Region Sjælland. Hovedaktiviteten var individuel terapi med 6 svært traumatiserede flygtninge.
 
 

SUPERVISION

Supervision af personale på psykiatrisk botilbud
2007 2009 supervision af ca. 80 medarbejdere fordelt på 6 forskellige teams på psykiatrisk botilbud i Fredensborg Kommune med fokus på kommunikation og samarbejde, stresshåndtering, udarbejdelse af handlingsplaner, formulering af værdier, pårørendesamarbejde, udvikling af tværfagligt samarbejde, samt håndtering af vold og trusler.

Supervisions- og udviklingsforløb for opholdsstedsledere
I samarbejde med psykolog Grethe Bruun siden 2003 gennemført 10 dages kursus efterfulgt af et længerevarende supervisionsforløb med gruppe af opholdsstedsledere. Bl.a. med træning i coaching samt brug af narrative og kreative metoder.
 
 

KONSULENTOPGAVER

Udviklingsforløb for pædagogisk institution i belastet boligkvarter
Sct. Georgs Gårdens klubber i Roskilde Kommune fra 2005 til 2007 gennemførtes et  udviklingsforløb for personalet med fokus på kommunikation og samarbejde, formulering af værdier med afsæt i historiefortælling og  anerkendende interview internt og eksternt, beskrivelse af eget arbejde, forbedring af psykisk arbejdsmiljø, forholdet mellem private, personlige og professionelle relationer, supervision i forhold til samarbejdsrelationer, forebyggelse af vold samt kriseberedskab.

Arbejdsmiljøprojekt Projekt Arbejdsglæde
Udviklingsforløb 2008 - 2010 for personale på Hørhus, et botilbud for psykisk udviklingshæmmede i Region Sjælland. Projektet var helhedsorienteret med fokus på integreret udvikling af arbejdsmiljø og faglighed samt samarbejdet med pårørende. Mange hele kursusdage bl.a. med træning i kollegial supervision og dialogmetoder.
 
 

UNDERVISNING

Undervisning for Center for Offentlig Kompetenceudvikling COK
Fast tilknyttet som underviser på kommunomuddannelsen COK-Sjælland siden 2002.
Udvikling af og undervisning på følgende fag:
Fællesdel: (90 t) Psykologi kommunikation og samarbejde,
Specialefag: (60 t) Psykologi på arbejdspladsen, som rummer temaerne: Læring, konflikter, organisationskultur, kriser og krisehjælp.
Konflikthåndtering i praksis
Vejleder på afgangsprojekter

Undervisning i organisation, arbejdsmiljø og sundhedsfremme på Professionshøjskolen Metropol
Fast tilknyttet som ekstern underviser siden 2002 med opgaver på Ergo- og Fysioterapeutuddannelsen samt uddannelse til Diplomingeniør i sundhedsteknologi. Undervisning i emnerne: psykisk arbejdsmiljø og stress, konsulentroller, supervision, organisation, konflikthåndtering mv.
 

Tidligere ansættelser

1997 - 2001    Ansættelse som arbejdspsykolog i BST-Roskilde/BST-Nord ApS

1994 - 1997    Ansættelse som arbejdspsykolog i BST-Tåstrup/Vestegnens BST-Center ApS

1993 - 1994    Ansættelse som psykolog på Den integrerede Inatitution Bjerget i Roskilde Amt

1988 - 1990    Konsulent/evaluator for aktivitets- og støttecentret Kridthuset i Søllerød kommune -

1987 - 1988    Leder af 1-årigt behandlingsprojekt for hjerneskadet døv dreng
                    (døgntilbud med 7 fuldtidsansatte) under Inspektoratet i Københavns Amt

1984 - 1993    Støttepædagog/medhjælper på forskellige pædagogiske institutioner
 

Uddannelser

2007    120 t Instruktør i voksenpædagogik ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling

2006    102 t Voksenpædagogisk grunduddannelse ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling

2006    650 timers uddannelse i kunstterapi på Institut for kunstterapi ved Vibeke Skov

1998    70 timers kursus i supervision hos Strøier og Amtoft

1996    84 t uddannelsesforløb på DISPUK: "Psykologen som konsulent" med Cand.psych. Annette Mortensen

1994    45 t træningsgruppe i supervision med Dr. David Campbell fra Tavistock Clinic

1993    45 t træningsgruppe i systemisk konsultation med Dr. David Campbell fra Tavistock Clinic

1993    Kandidateksamen i psykologi ved Københavns Universitet

1984    Modul I i geografi og historie under Internationale udviklingsstudier på RUC

1981    Afsluttet samfundsvidenskabelig basisuddannelse på RUC

1979    Matematisk-fysisk studentereksamen fra Køge Gymnasium
 

Publikationer

Jan Fjordbak Nielsen:
"Kridthuset. Evaluering 1988-90. Et alternativt støtte- og aktivitetscenter for yngre pensionister i Søllerød Kommune." Søllerød kommune 1990

Jan Fjordbak:
"Hvordan en undervisningsopgave blev til konsultation." Artikel i David Campbell (red): "Systemisk konsultation." Socialpædagogisk Bibliotek Munksgaard 1998.
 


TilbageTil topFrem
louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet Nike KD VII retro jordans for sale louis vuitton outlet cheap jordan shoes sport blue 6s louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan foamposites black suede kate spade outlet cheap jordans louis vuitton outlet jordan 3 sport blue kate spade outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue cheap jordans jordan 3 sport blue louis vuitton outlet coach outlet online cheap air jordans louis vuitton outlet lebron 11 cheap jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s beats by dre cheap Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet